Αυτό είναι το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Πρέβεζας

share:

Δείτε αναλυτικά το Πολιτιστικό Πρόγραμμα Δήμου Πρέβεζας 2023

 

%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%99%CE%9F%CE%A3 2023 . 1 copy %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%99%CE%9F%CE%A3 2023 8b

%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%99%CE%9F%CE%A3 2023 . 9 copy 2 1

programme. 11 copy 2

 

 

 

%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3 2023 1 copy %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3 2023 2 copy %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3 2023 3 copy %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3 2023 4 copy %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3 2023 5 copy %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3 2023 6 copy %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3 2023 7 copy %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3 2023 8 copy %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3 2023 9 copy %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%99%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3 2023 10 copy   %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%91%CE%A5%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3 2023 1 copy %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%91%CE%A5%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3 2023 2 copy %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%91%CE%A5%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3 2023 3 copy %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%91%CE%A5%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3 2023 4 copy %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%91%CE%A5%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3 2023 5 copy %CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%91%CE%A5%CE%93%CE%9F%CE%A5%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3 2023 6 copy

%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%95%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91 1 copy

%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91 %CE%95%CE%9A%CE%94%CE%97%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%95%CE%A9%CE%9D %CE%95%CE%99%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91 2 copy